FROST & MILLER

Podstatou dobrého príbehu sú vždy emócie.