Ako motivovať k odovzdávaniu odpadu v zbernom dvore?
Zberný dvor OLO na Starej Ivánskej ceste 2 je najväčším zberným dvorom v Bratislave a teda aj dlhodobo najnavštevovanejším zberným dvorom v rámci hlavného mesta. Mnoho obyvateľov Bratislavy však nevie, čo všetko môžu na zbernom dvore odovzdať. 
Agentúra FROST & MILLER preto pripravila komunikačnú kampaň s cieľom informovať obyvateľov Bratislavy, čo všetko môžu na zberný dvor priniesť a motivovať ich k odovzdaniu odpadu tam, kam patrí. 
Pomôžeme s komunikáciou aj Vám, neváhajte nám napísať.
Back to Top