Pilotný projekt v hlavnom meste.
V roku 2017 spoločnosť OLO a hlavné mesto SR Bratislava začali s budovaním prvých polopodzemných kontajnerov v Bratislave. Záujem o realizáciu prvých polopodzemných kontajnerov prejavilo 23 správcovských spoločností. 
Prvé stanovištia postupne vznikali v mestských častiach Staré Mesto, Petržalka, Ružinov a Vrakuňa. 
Pri každom z otvorení prebiehala tlačová konferencia za účasti starostov mestských častí a primátora hlavného mesta. Celý projekt bol podporený rozsiahlou PR kampaňou a komunikáciou.
Pomôžeme s PR komunikáciou aj Vám. Napíšte nám.
Back to Top