Informačno-vzdelávacia PR kampaň.
Obyvatelia rodinných domov v Bratislave majú možnosť požiadať hlavné mesto o dodanie hnedej zbernej nádoby na bio odpad zo záhrad alebo o dodanie kompostéra. S cieľom motivovať obyvateľov k žiadosti o kompostér a vysvetliť im proces aj výhody kompostovania, pripravila agentúra FROST & MILLER pre spoločnosť OLO informačno-vzdelávaciu kampaň Bratislava kompostuje. 
Pripravíme PR kampaň aj Vám, neváhajte nás kontaktovať.
Back to Top