Newsletter ako forma komunikácie.
S cieľom priblížiť služby bratislavskej mestskej spoločnosti OLO obyvateľom Bratislavy, zlepšiť komunikáciu OLO s mestskými časťami a správcovskými spoločnosťami, pripravila agentúra FROST & MILLER e-mailový OLO spravodaj.
Pomôžeme s komunikáciou aj Vám
Back to Top